SCOPE

SCOPE:

Working on projects new style:

What’s BIM about:

Today projects are more often drawn in 3D (using Revit or Tekla software) instead of 2D drawings. In a 3D model you can add extra information. This process is called BIM (Building Information Modelling). The extra information added to the 3D model are defined as extra dimensions: 4D (time and schedule information), 5D (costs), 6D (as built and facility management), 7D (sustainability features).

The common way of practice BIM: you can divide BIM in 3 levels of sophistication:

Level 0: 2D with no sophistication on paper only.

Level 1: 2D/3D with standard non-integrated data approach to data structure and formats.

Level2: A managed 3D environment with construction sequence and/or cost information.

Level 3: Fully integrated and collaborative process enabled web based 4D (time), 5D (costs), 6D (as built)

Problems:

The main issue working with BIM: all multi-disciplinary data has to be integrated in a building information model. But not all consultancy offices are capable of working with 3D models. Also a traditional approach of working and responsibilities are not suited for BIM methods. You need specialized trained people who can work in 3D models. Also work differentiation and specialisation is contrary to BIM working methods.

The current software issues: IFC exchange standard between different software programs (for calculation and modelling) are not always working 100% and causes loss of data.

Solution:

Plan Engineering will fully help to create the whole BIM model in one software program (Revit). All information delivered by consultants will be coordinated in the model by Plan Engineering.

To improve a good proces planengineering can create a logical plans per subject containing information per subject. This improves the modelling proces and ensures a good project result in time.

So the model is up to date and all elements will have the same level of information and sophistication. Every discipline is integrated by the consultants. The consultants modelling their own scope. In a report a separate filtered part per consultant of the model can be approved/validated and fixed.

Plan Engineering is part of a professional network. All expertise is available so I can offer the whole scope: structural and/or civil engineering, architectural engineering en design, physics calculations (sound, energy usage), mechanical electrical and plumbing etc.)

Projectuitwerking nieuwe stijl:

Wat is BIM:

BIM (Building Information Modelling) is het maken van een 3D model met behulp van Revit (of een ander modelleer pakket). Je kan extra informatie toevoegen aan het 3D model. We spreken dan meestal over de volgende dimensies: 4D tijd en planning/fasering toegevoegd. 5D kosten en calculatie informatie toegevoegd. 6D beheer / onderhoud informatie toegevoegd. 7D duurzaamheid informatie toegevoegd.

Je hebt verschillende niveaus van intelligentie:

Niveau 0: platte tekeningen op papier geen intelligentie.

Niveau 1: digitaal 2 of 3D tekenwerk met los hiervan informatie over fasering, kosten en planning.

Niveau 2: 3D model met bouwfasering en/of kosten geïntegreerd. Deze standaard zal in 2016 regulier worden.

Niveau 3: Een volledig intelligent 3D model met kosten, planning / fasering, beheer toegevoegd. De informatie overdracht via internet naar een centraal model.

De praktijk:

Het opzetten en gebruiken van BIM is in de huidige praktijk lastig. Ten eerste moet je bij het opzetten van het model al rekening houden met de benodigde uitvoer van informatie later in het proces. Partijen/bedrijven zijn in traditionele bouwprocessen qua verantwoordelijkheden en dienstverleningen niet ingesteld op BIM werkmethodieken.

De huidige manier om aan een BIM model te werken is dat ieder bedrijf in een model werkt. Dit werkt alleen als iedere partij ook over de juiste kwaliteiten en informatie beschikt en er voldoende tijd is om het project uit te werken en te realiseren. Ideaal zou zijn dat een ieder dan ook foutloos zou modelleren en dat er niets vergeten wordt om te modelleren.

Ook het gebruik van verschillende programma’s om te modelleren en of te berekenen geeft bij het overhalen van informatie (IFC uitwisseling) een grote kans op verlies aan informatie. Ook wordt de toegevoegde informatie als planning en kosten vaak niet mee geëxporteerd.

De oplossing:

Wat biedt Plan Engineering:

Plan Engineering levert in autocad een plan waarmee alle partijen een goede start kunnen maken met het modelleren. Ideaal is om met behulp van functiekaarten per onderwerp alle principes vast te leggen zodat er in een keer goed en efficient kan worden gemodelleerd. Er wordt op deze wijze van grof naar fijn gewerkt.

Planengineering verzameld alle informatie bij de adviseurs/projectpartners zodat bij start modelleren de basis al is bepaald.

De adviseur controleert dan het 3D model per fase en accordeert deze en schijft in een rapportage wat de exacte status is. De expertise van de adviseurs wordt dus volledig gebruikt.

Plan Engineering heeft ervaring met het uitwisselen van modellen naar diverse reken software pakketten.

Plan Engineering is ook een professioneel netwerk waar alle expertise in is te vinden (bouwfysisch, constructief, installatietechnisch, bestekken, begroten, duurzaamheid (Breeam), onderhoud etc.) Plan Engineering kan dus voor een project ook de volledige uitwerking aanbieden.