SERVICES

Plan Engineering services / DIENSTEN:

 • Project leading – Projectleiding
 • Project management – Project management: (beheersing/projectmanagement/projectplanning/meer minderwerk/over and underrun costs)
 • Crisis manager, mediator
 • Building supervision-Directievoering

Services scope by project phase  – Werkzaamheden per fase:

 • Making Program of demands – Opstellen programma van eisen
 • Evaluating designs or drawings – Ontwerpen beoordelen
 • Contracting, managing consultants – Contracteren, aansturing projectadviseurs
 • Verify calculations – controle berekeningen
 • Arrange building permit – indiening bouwaanvraag
 • Evaluating contracts – Contractstukken controleren
 • Evaluating projects – Projecten evalueren
 • Optimisation costs, quality – optimaliseren kosten, kwaliteit
 • Drafting architectural-tekenwerk bouwkundig
 • Structural drawings-Constructief tekenwerk (wapening, staal en betonconstructies, civiel)
 • Drafting mechanical, electrical, plumbing-Installatie technisch tekenwerk
 • BIM: (building information modelling)